Badania gruntów

Zakres badań:

 • Oznaczenie rodzaju gruntu – analiza makroskopowa
 • Oznaczenie wilgotności naturalnej
 • Oznaczenie uziarnienia gruntu (na sucho i na mokro)
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej (badanie Proctora)
 • Oznaczenie granicy płynności metodą Casagrande`a
 • Oznaczenie granicy plastyczności
 • Obliczenie stopnia plastyczności
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • Obliczenie współczynnika filtracji
 • Oznaczenie zawartości części organicznych
 • Oznaczenie kapilarności biernej
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Metoda cylindra wciskanego
 • Metoda wolunometru
 • Wykonywanie odwiertów w gruncie

Wykorzystywany sprzęt:

 • Prasa uniwersalna
 • Wstrząsarka LPzE-2 i zestaw sit laboratoryjnych (podstawowy +1)
 • Ubijak Proctora automatyczny UTS-8502
 • Formy Proctora małe i duże
 • Aparat do badania wodoprzepuszczalności ZWK II
 • Aparat do badania wskaźnika piaskowego
 • Aparat do badania wodoprzepuszczalności glin
 • Aparat Casagrande
 • Prasa uniwersalna
 • Przyrząd pomiarowy CBR i IPI
 • Przyrząd do badania CBR w terenie
 • Lekka płyta dynamiczna
 • Przyrząd do badania kapilarności biernej
 • Objętościomierz piaskowy
 • Piec muflowy
 • Formy rurowe do próbek NNS,
 • Świdry ręczne
 • Formy walcowe dzielone Ø = h = 80 mm
 • Formy walcowe dzielone Ø = 100 mm, h = 120 mm
 • Ubijak Proctora ręczny