SPIS PUBLIKACJI

1. Judycki J., Alenowicz J., Strugała I., Cyske W.: Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego do budowy dróg na przykładzie eksperymentalnej drogi dojazdowej do elektrociepłowni „EC III” w Gdyni. Międzynarodowa Konferencja „Zagospodarowanie odpadów paleniskowych i odpadów z odsiarczania spalin”, Świnoujście 1994.

2. Judycki J., Alenowicz J., Cyske W.: Experiments with Coal Fly Ash for road bases. Slovak Journal of Civil Engineering. 1995/1.

3. Judycki J., Alenowicz J., Cyske W.: Structural Design of Concrete Block Pavement Structures for Polish Conditions. The Fifth International Conference on Concrete Block Paving. Tel-Aviv 1996.

4. Judycki J., Alenowicz J., Cyske W., Dołżycki B.: Projektowanie wzmocnień i technologii remontu nawierzchni ulic w Gdańsku. Seminarium Naukowo-Techniczne „Diagnostyka i Ocena Stanu Dróg”. Szczecin 1997.

5. Judycki J., Cyske W.: Laboratory and Field Tests of Elastic Moduli and Deformation Moduli of Road Bases Made of Fly Ash. The Sixth International Scientific Conference. Koszyce 1997.

6. Cyske W., Judycki J., Jaskuła P.: Badania modułów sprężystości i modułów odkształcenia podbudów z popiołów lotnych pod obciążeniem statycznym. Konferencja SITK „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym” Zakopane 1997.

7. Judycki j., Cyske W., Alenowicz J.: Projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych do nowego polskiego katalogu. Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce 1997.

8. Cyske W.: Badania i obserwacje nasypu z popiołów lotnych. Konferencja Gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania z energetyki. Świnoujście 1998.

9. Cyske W.: Badania i obserwacje nasypu z popiołów lotnych. „Szare na Złote” 4/1999.

10. Cyske W.: Budowa dróg samochodowych z zastosowaniem popiołów lotnych i mieszanin popiołowo-żużlowych. Dodatek dla projektantów i wykonawców. „Szare na Złote” 4/1999.

11. Cyske W.: Badania nośności drogi zbudowanej z popiołów lotnych w stanie zalania nasypu wodą. VII Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce 1999.

12. Cyske W.: Możliwości stosowania popiołów lotnych w budownictwie drogowym w świetle współczesnych norm. Popioły z energetyki. Nowoczesne technologie zagospodarowania. Licheń Stary 1999.

13. Cyske W.: Projektowanie nasypów z mieszanin popiołowo-żużlowych. VI Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce 2000.

14. Cyske W., Judycki J.: Oddziaływanie nasypów z popiołów lotnych na wody gruntowe. Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie. Teoria i Praktyka. Zamość 2000.

15. Cyske W.: Projektowanie podbudów z popiołów lotnych i mieszanek popiołowo-żużlowych stabilizowanych spoiwami. VII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki. Międzyzdroje 2000.

16. Judycki J., Cyske W., Pszczoła M.: Wytrzymałość i sztywność w niskich temperaturach betonów asfaltowych o zwiększonej odporności na deformacje trwałe. Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce 2001.

17. Cyske W.: Stosowanie popiołów lotnych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami. Sympozjum Naukowo-techniczne Najpierw czysta energia – potem ekologiczna droga. Wrocław 2001.

18. Cyske W.: Popioły lotne jako kruszywo. Seminarium Kruszywa dla dróg i mostów. Warszawa 2003.

19. Judycki J., Cyske W.: Badania nasypu i podbudowy z popiołów lotnych na odcinku doświadczalnym w Gdyni. Seminarium techniczne Popioły w drogownictwie. Licheń Stary 2003.

20. Cyske W., Kluska I.: Porównanie właściwości wybranych środków do stabilizacji gruntów. Drogi i Mosty 1/2007.

21. Cyske W.: Popioły lotne stosowane do ulepszania gruntów w podłożach dróg i kolei. Seminarium Żmigród 2009.

22. Cyske W.: Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Modernizacji i Budowy Podtorza Kolejowego. Szklarska Poręba 2010.

23. Cyske W.: Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania. Przegląd Komunikacyjny 7-8/2010.

24. Cyske W.: Application of Fly-Ahs in Transport Infrastructure Projects on the basis of the North Bridge in Warsow. Ashes from TPPS: Removal, Transport, Processing, Landfilling. Moskwa 2010.

25. Szczygielski T., Hycnar J., Cyske W.: Impact of new coal combustion technologies on types and character of coal combustion by-products. Ashes from TPPS: Removal, Transport, Processing, Landfilling. Moskwa 2010.

26. Cyske W., Szczygielski T.: Produkty na bazie popiołów wysokowapiennych w budownictwie komunikacyjnym. Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki. Warszawa 2010.

27. Cyske W., Jałoszyński B.: Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji. Autostrady 4/2011.

28. Cyske W.: Wykorzystanie kruszywa z ubocznych produktów spalania w budowie dróg. Kruszywa 2/2011.

29. Cyske W.: Badania zagęszczenia gruntu. Drogi lokalne 3/2012.

30. Cyske W., Ryś D.: Ocena nawierzchni drogowych. Drogi lokalne 5/2012.