• Ocena dokumentacji projektowej i wykonanych robót na drodze powiatowej w miejscowości Zbiczno koło Brodnicy (2008).
 • Opinia Techniczna na temat dokumentacji projektowej ul. Sikorskiego w Olsztynie (2010).
 • Ocena nośności konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 i opinia potrzebnych ograniczeń ruchu (2011).
 • Opinia na temat nośności i potrzeby wzmocnienia dróg dojazdowych na farmie wiatrowej w Kobylnicy (2011).
 • Opinia i badania na temat nośności drogi wojewódzkiej DW530 Ostróda – Łukta (2011).
 • Opinia na temat stanu technicznego drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo (2011).
 • Opinia i badania nośności dróg powiatowych w powiecie ostródzkim. 23 odcinki dróg (2011; 2013; 2015).
 • Opinia na temat wykonania nasypów na obwodnicy Mogilna (2012).
 • Opinia na temat powstania wychlapów i opracowanie technologii likwidacji uszkodzeń w postaci wychlapów na Linii Kolejowej nr 93, odcinek Zebrzydowice – Pruchna (2012).
 • Opinia na temat możliwości wykorzystania kruszywa antropogenicznego ELPOMAX do budowy nasypów komunikacyjnych (2012).
 • Opinia na temat jakości wykonanej nawierzchni asfaltowej na placach przy ul. Abrahama 10 w Lęborku (2013).
 • Opinia na temat wzmocnienia podłoża na terenie SKK Rekowo (2013).
 • Opinia na temat możliwości stosowania nawierzchni z cementowego betonu wałowanego na terenie Gdańska (2013).
 • Opinia na temat nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Centrum Windsurfingu RCW w Sopocie (2013).
 • Opinia dotycząca jakości wykonanej nawierzchni drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk (2013).
 • Opinia dotycząca jakości wykonanej nawierzchni drogi dojazdowej w Wyszkowie (2013).
 • Opinia techniczna na temat konstrukcji nawierzchni placu parkingowego przy HG Solutions w Gdyni (2014).
 • Opinia na temat nawierzchni drogi do nabrzeża przemysłowego ul. Chemików w Gdańsku (2014).
 • Opinia na temat wykonania warstwy odsączającej w centrum produkcyjno-handlowym w Gdańsku Kokoszkach (2014).
 • Ocena przyczyn uszkodzeń nawierzchni placów parkingowych na terenie Centrum Handlowego Leclerc w Warszawie. Projekt nowej konstrukcji nawierzchni (2014).
 • Opinia na temat nośności drogi powiatowej nr 1815N (2015).
 • Opinia Techniczna na temat przebudowy nawierzchni betonowej w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów (2015).
 • Opinia na temat stanu nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stare Pole – Ząbrowo (2015).
 • Opinia na temat konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych w powiecie braniewskim. Projekt zastępczy konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych (2015).
 • Opinia na temat przyczyn uszkodzeń ul. Niemierzyńskiej i Arkońskiej w Szczecinie. Opracowanie technologii naprawy uszkodzeń (2016).
 • Opinia na temat nośności podłoża gruntowego wokół drogi startowej lotniska Gdańsk Trójmiasto (2016).
 • Opinia na temat przyczyn powstawania pęcherzy na nawierzchni drogi startowej lotniska Gdańsk Trójmiasto (2016).
 • Opinia na temat stanu nawierzchni drogi gminnej w Goszynie (2016).
 • Ekspertyza na temat przyczyn powstania zapadnięcia drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu (2016).
 • Ekspertyza na temat możliwości stosowania destruktu asfaltowego na ulicach osiedlowych w Pucku (2016).
 • Opinia na temat drogi gminnej w miejscowości Karowo (2016).
 • Opinia na temat poprawy nośności drogi leśnej „Karczemkowej” (2017).
 • Opinia na temat właściwości warstwy mrozoochronnej i możliwości stosowania kruszyw marglowych na drodze wojewódzkiej nr 783, obwodnica Miechowa (2017).
 • Opinia na temat stanu podtorza na linii kolejowej nr 405 Piła – Ustka (2017).
 • Ekspertyza – analiza techniczna projektowanych konstrukcji nawierzchni dla inwestycji „Terminal Kontenerowy Brwinów” (2016÷2017).
 • Opinia na temat nośności podtorza kolejowego na linii kolejowej Kawczyce – Kępice (2017).
 • Ekspertyza na temat przyczyn powstania zapadnięcia drogi wojewódzkiej nr 229 – obwodnica Pelplina (2017).
 • Ekspertyza na temat przyczyn uszkodzeń drogi wojewódzkiej nr 214 w Lęborku (2017).
 • Opinia na temat nośności podłoża gruntowego, analiza porównawcza, na linii kolejowej 207 Gardeja – Kwidzyn – Malbork (2017÷2019).
 • Opinia na temat stanu nawierzchni i przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 247006G w miejscowości Rozpędziny (2017).
 • Ekspertyza na temat wjazdu na teren stacji paliw Schell w Poznaniu przy drodze ekspresowej S-11 (2018).
 • Ekspertyza na temat przyczyn uszkodzeń drogi wojewódzkiej nr 240 w Chojnicach (2018).
 • Ekspertyza dotycząca stanu nawierzchni drogi gminnej Kamień Duży – Nowa Wieś oraz zalecenia działań naprawczych i ich koszty (2018).
 • Opinia na temat możliwości wykorzystania mieszanin popiołowo-żużlowych i popiołów lotnych do budowy nasypów drogi S-2, obwodnica Warszawy (2018).
 • Opinia na temat przyczyn niewykonania kontraktu A-4, odcinek Brzesko – Wierzchosławice (2019).
 • Opinia na temat jakości mieszanki asfaltowej i przyczyn uszkodzeń nawierzchni ul. Kołodzieja w Gdańsku (2019).
 • Ekspertyza na temat przyczyn uszkodzeń powierzchniowego utrwalenia na drodze wojewódzkiej nr 132 na odcinku Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski (2019).
 • Opinia techniczna na temat rodzajów nawierzchni ścieżek rowerowych (2019).
 • Opinia na temat trwałości konstrukcji nawierzchni z ograniczoną sczepnością międzywarstwową na drogach obsługujących S-6 Nowogard – Płoty (2020).
 • Opinia na temat jakości wykonanego odcinka doświadczalnego warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. Droga S-6, odcinek Nowogard – Płoty (2020).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje robót drogowych na drodze gminnej nr 190011 na odcinku Napiwoda – Radomin – Łyna (2009).
 • Projekt zastępczy wzmocnienia podłoża gruntowego na drodze S-7, odcinek Kalsk – Miłomłyn (2009).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi S-9, odcinek Jeżewo – Białystok. Opracowanie specyfikacji technicznych (2010÷2011).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni placu handlowego i parkingowego w Działdowie (2010).
 • Projekt wzmocnienia podtorza kolejowego na linii E65, na stacjach Miłobądz i Różyny. Nadzorowanie prac (2010).
 • Opracowanie technologii wzmacniania podtorza kolejowego na Linii E65, odcinek Szymankowo-Lisewo, Miłobądz, Różyny (2010÷2012).
 • Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod halą CH Jantar w Słupsku (2011).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni i obliczenie jej trwałości zmęczeniowej na terenie składowiska odpadów w Elblągu (2011).
 • Projekt wzmocnienia podtorza kolejowego na terenie stacji kolejowej Szymankowo (2011).
 • Projekt zastępczy konstrukcji nawierzchni ul. Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejścia podziemnego dla linii tramwajowej w Olsztynie (2012).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg i placów manewrowych na terenie huty szkła Tur (2012).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Secespol w Nowym Dworze Gdańskim (2013).
 • Projekt zastępczy konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych centrum logistycznego Biedronka w Gdańsku (2013).
 • Projekt wzmocnienia i badania nawierzchni drogi powiatowej Drohiczyn-Sytki (2013).
 • Projekt wzmocnienia podłoża przy hali Hormann w Cieplewie (2013).
 • Projekt wzmocnienia podłoża i nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie firmy SECES-POL (2014).
 • Opracowanie systemu SOSN dla drogi krajowej nr 7, odcinek Sękocin – Radom (2014).
 • Projekt zastępczy konstrukcji nawierzchni dróg i palców na farmie wiatrowej Orla (2014).
 • Projekt zagospodarowania terenów zielonych na obszarze Wspólnoty Mieszkaniowej „Rogalińska” w Gdańsku (2014).
 • Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na linii kolejowej Warszawa – Łódź, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice (2014).
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 7 – obliczenie trwałości zmęczeniowej, odcinek Napierki – Mława – Strzegowo (2014).
 • Projekt konstrukcji posadzki przemysłowej na terenie Centrum Logistycznego TZMO 2 w Toruniu (2014).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg „Pętli Powiśle”: droga wojewódzka nr 515, droga wojewódzka 519, droga wojewódzka nr 522 (31 km) (2014).
 • Projekt technologiczny odbudowy nasypu w kolejowego w Pszczółkach (2014).
 • Projekt wzmocnienia podłoża na terenie „PERN” w Porcie Gdańskim (2015).
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Bądki – Wandowo (2015).
 • Projekt zastępczy konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim (2015).
 • Projekt robót ziemnych i ulepszenia podłoża na terenie lotniska Gdańsk Trójmiasto (2015).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S-6. Nawierzchnia sztywna i podatna. „Droga Kaszubska” Bożepole Wielkie – Gdynia (2016).
 • Koncepcja remontu konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 (2016).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S-6. Odcinek Nowogard – Płoty (2016).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo (2015÷2016).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 973 Nowy Korczyn – Borusowa (2016).
 • Projekt Technologiczny robót ziemnych i wzmocnienia podłoża na drodze krajowej nr 15, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (2016).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni ul. Dworcowej w Kartuzach (2017).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni i badania nawierzchni na węźle integracyjnym Gdynia Karwiny (2017).
 • Projekt konstrukcji posadzki przemysłowej w hali produkcyjno-magazynowej Schumacher Packaging w Polednie (2017).
 • Projekt zamiennej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno (2017).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg obsługujących S-5, dla ruchu KR1 – KR4 (2017).
 • Projekt zamienny przebudowy drogi powiatowej nr 2324G, odcinek Port Rybacki – Sztutowo (2017).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, odcinek Lubieszewo – Ostaszewo (2017).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S-5 Jaroszewo – Mieleszyn (2017).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg obsługujących S-7 Olsztynek – Płońsk, dla ruchu KR1 – KR4 (2017).
 • Alternatywny projekt wzmocnienia podłoża konstrukcji nawierzchni na ul. Nowa Turystyczna w Gdańsku (2018).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni architektonicznych na obszarze starego miasta w Starogardzie Gdańskim (2018).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S-61 Suwałki – Budzisko (2017÷2019).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2303G Rychnowo Żuławskie – Myszewko (2018).
 • Projekt wzmocnienia podłoża na stadionie w Kartuzach (2018).
 • Projekt wzmocnienia i zbrojenia skarp na południowej obwodnicy Warszawy, droga S-2. (2018).
 • Projekt konstrukcji nawierzchni dróg na terenie Portu Morskiego Gdańsk: Z2/1 Basen Górniczy, Z2/2 Nabrzeże Przemysłowe, Z3 układ drogowy (2018÷2019).
 • Projekt koncepcyjny nawierzchni dróg na terenie stadniny koni Pomlewo (2019).
 • Projekt nawierzchni ul. Stryjskiej w Gdyni z rurami ciepłowniczymi w nawierzchni. Obliczenia trwałości zmęczeniowej (2019).
 • Projekt zamienny wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Frombork (2019).
 • Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni dróg i placów na terenie fabryki w Rekowie (2019).
 • Projekt zieleni na terenie likwidowanej wytwórni mieszanek asfaltowych w Dworku (2019).
 • Projekt rozbudowy i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A-2, odcinek Łódź granica województwa mazowieckiego (2020)
 • Projekt rozbudowy konstrukcji nawierzchni autostrady A-2, odcinek granica województwa mazowieckiego – Warszawa (2020)
 • Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S-5, odcinek Dworzysko – Aleksandrowo (2020).

Funkcja Inżynier Materiałowy – Technolog:

 • Droga Krajowa nr 1, odcinek Subkowy – Gniew (1996÷1997).
 • Drogi wewnętrzne na terenie osiedla Rotmanka (1997÷1998).
 • Droga Ekspresowa nr 6, obwodnica Trójmiasta (1999÷2002).
 • Droga Krajowa nr 1, odcinek Pruszcz Gdański – Pszczółki (2008÷2009).
 • Linia Kolejowa E65 Warszawa – Gdynia, odcinek Lisewo – Szymankowo, stacje Różyny, Miłobądz i Szymankowo – nadzór autorski (2009÷2012).
 • Droga Ekspresowa nr 7, południowa obwodnica Gdańska (2009÷2013).
 • Linia Kolejowa nr 93, odcinek Zebrzydowice – Pruchna – nadzór autorski (2012).
 • Droga Wojewódzka nr 503, odcinek Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie (2012÷2014).
 • CH Copernicus w Toruniu, wykonanie izolacji bitumicznej (2014).
 • Droga Ekspresowa nr 7, odcinek Miłomłyn – Olsztynek (2015÷2019).
 • Droga Ekspresowa nr 6, odcinek Luzino – Szemud (2018÷…).

Funkcja Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego:

 • Droga Ekspresowa nr 7, odcinek Koszwały – Nowy Dwór Gdański (2015÷2020).
 • Linia kolejowa nr 216, odcinek Działdowo – Olsztyn (2017÷…).
 • Droga Ekspresowa nr 6, odcinek Luzino – Szemud (2019÷…).
 • Poprawa dostępu kolejowego do Portu Morskiego w Gdyni (2019÷…).
 • Projekt zadrzewienia terenów zieleni miejskiej. Osiedle Słupecka II w Malborku.
 • Badani gruntów, betonów cementowych i nawierzchni drogowych ulicy Słowackiego w Gdańsku, odcinek II, III i IV
 • Badani gruntów, betonów cementowych i nawierzchni drogowych ulicy Sucharskiego w Gdańsku
 • Badani podłoża gruntowego i podtorza na linii kolejowej E65, odcinek Szymankowo-Lisewo, Miłobądz, Różyny
 • Badania podłoża i nawierzchni drogowych w Terminalu Naftowym PERN Gdańsk
 • Badania podłoża, wymiany gruntów i nawierzchni drogowych na terenie Forum Gdańsk
 • Badania podłoża i projektowanie stabilizacji gruntów cementem na linki kolejowej nr 207, odcinek Malbork – Gardeja
 • Badania drogi wojewódzkiej nr 504, odcinek Pogrodzie – Braniewo
 • Badani linii kolejowej 226, odcinek Pruszcz Gdański – Nowy Port
 • Badani linii kolejowej 235, odcinek Gdańsk Rębiechowo – Gdynia
 • Badania betonów cementowych na budowach realizowanych w Gdańsku