Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu „Rozwijanie działalności gospodarczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Poszerzenie zakresu funkcjonalnej działalności gospodarczej o:

 1. Nowe usługi – badanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych.
 2. Zwiększenie ilości wykonywanych obecnie badań materiałów budowlanych.
 3. Wdrożenie do działalności usługi mobilnego laboratorium, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną
PRACOWNIA DROGOWA – WALDEMAR CYSKE
prowadzi działalność w zakresie:
 • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowej
 • Ekspertyzy podtorza i nawierzchni kolejowych
 • Ekspertyzy stanu i nośności posadzek przemysłowych
 • Badania materiałów budowlanych
 • Badania nawierzchni drogowych
 • Badania geotechniczne
 • Badania podtorza i nawierzchni kolejowych
 • Projekty konstrukcji nawierzchni
 • Projekty wzmocnienia podłoża gruntowego
 • Projekty podtorza kolejowego
 • Badania podtorza kolejowego
 • Projekty technologiczne
 • Szkolenia techniczne
 • Doradztwo techniczne
 • Projekty i wykonywanie ogrodów
 • Projekty terenów zielonych
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • Nadzory w zakresie ochrony środowiska i zieleni
zdjecie
Dr inż. Waldemar Cyske
Właściciel laboratorium badawczego

Recenzent kwartalnika Drogi i Mosty

W ramach prac naukowo-badawczych powstały artykuły publikowane w prasie technicznej Zobacz- spis publikacji

W latach 1990 ÷ 2017 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Obecnie współpracuje z Politechniką Gdańską w ramach prac badawczych i zajęć dydaktycznych.

 

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Budowa dróg
 • Projektowanie dróg i ulic
 • Projektowanie konstrukcji nawierzchni
 • Materiały drogowe
 • Utrzymanie dróg
 • Technologia robót drogowych
 • Roboty ziemne
 • Inżynieria transportu lądowego
 • Inżynieria drogowa

Uczestnictwo w programach badawczych:

 • Analiza możliwości zastosowania ubocznych produktów spalania w budownictwie drogowym.
 • Budowa odcinka doświadczalnego z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania w nasypie drogowym oraz w podbudowie
  (1993÷1997 – praca zakończona doktoratem).
 • Badania nawierzchni podatnych pod kątem odporności na koleinowanie.
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Autostrad.
 • Katalog Materiałów Alternatywnych. IBDiM. Warszawa 2004.
 • Wytrzymałość i sztywność w niskich temperaturach betonów asfaltowych.
 • Analiza możliwości wykorzystania materiałów lokalnych w mieszankach mineralno-asfaltowych.
 • Porównanie i ocena właściwości nowych spoiw drogowych.
 • Badania nośności dróg lokalnych.
 • Ocena techniczna możliwości stosowania betonów wałowanych na ulicach Gdańska (2013).

Inne działalności:

 • Projektowanie konstrukcji nawierzchni i wzmocnień podłoża w ramach firmy Drotest (1990÷2000).
 • Dyrektor CBB – Stworzenie i kierowanie Centrum Badawczym Budownictwa w firmie Skanska (2003÷2005).
 • Zastępca Dyrektora Oddziału NCC – koordynowanie pracy wszystkich laboratoriów, stworzenie sytemu ZKP i Akredytacji Laboratorium (2006-2007).
 • Budowa nowego laboratorium firmy Wakoz (2008÷2009).
 • Szkolenia techniczne w ramach firmy IKKU (od roku 2006).
 • Technologa w Nadzorze Budowy.
Spełnimy twoje oczekiwania!

Skorzystaj z naszuch usług!