Badania betonów cementowych

Zakres badań:

 • Oznaczenie temperatury mieszanki betonowej
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie penetracji wody (wodoszczelności)
 • Oznaczenie mrozoodporności

Wykorzystywany sprzęt:

 • Stożek Abramsa
 • Formy plastikowe
 • Wanny do sezonowanie próbek z podgrzewaniem i cyrkulacją
 • Prasa do betonów