Badania gruntów ulepszanych i stabilizowanych spoiwami

Zakres badań:

 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej (badanie Proctora)
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR i IPI

Wykorzystywany sprzęt:

 • Prasa uniwersalna
 • Wstrząsarka LPzE-2 i zestaw sit laboratoryjnych (podstawowy +1)
 • Ubijak Proctora automatyczny UTS-8502
 • Ubijak Proctora ręczny
 • Formy Proctora małe i duże
 • Przyrząd pomiarowy CBR i IPI
 • Formy rurowe do próbek NNS
 • Formy walcowe dzielone Ø = h = 80 mm
 • Formy walcowe dzielone Ø = 100 mm, h = 120 mm
 • Zamrażarka