Badania spoiw

Zakres badań:

 • Oznaczenie wilgotności
 • Oznaczenie uziarnienia
 • Oznaczenie początku czasu wiązania
 • Oznaczenie stałości objętości
 • Oznaczenie zawartości reaktywnego CaO
 • Oznaczenie normowej wytrzymałości na ściskanie

Wykorzystywany sprzęt:

 • Prasa uniwersalna
 • Zestaw sit do badania uziarnienia spoiw
 • Pierścień Le Chateliera
 • Stół wstrząsowy do próbek
 • Formy stalowe (belkowe)
 • Urządzenie do określania konsystencji zaprawy