Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Zakres badań:

 • Oznaczenia zawartości asfaltu
 • Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej
 • Oznaczenie gęstości mieszanki asfaltowej
 • Oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki asfaltowej
 • Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia mieszanki asfaltowej
 • Oznaczenie sczepności międzywarstwowej
 • Wykonanie odwiertu przez warstwy asfaltowe lub całą konstrukcję nawierzchni

Wykorzystywany sprzęt:

 • Aparat Leutnera
 • Prasa uniwersalna
 • Ubijak Marshalla
 • Ekstraktor ultradźwiękowy
 • Zestaw próżniowy
 • Łaźnia wodna zamykana
 • Piknometr (cechowany fabrycznie)
 • Piknometry 1000 ml i 2000 ml
 • Formy Marshalla