Diagnostyka dróg lokalnych

Na podstawowej sieci dróg krajowych od kilku już lat z powodzeniem funkcjonuje system SOSN. W artykułach opublikowanych w Autostradach 5/2012 T. Mechowski proponuje zastosowanie podobnego systemu na drogach lokalnych. Jednak jego zastosowanie wymaga zazwyczaj zaawansowanego i kosztownego sprzętu.

Z moich obserwacji wynika, że stan dróg lokalnych jest oceniany tylko wizualnie a i to prawdopodobnie ze zbyt małą częstotliwością.

W artykule opublikowanym w „Drogi gminne i powiatowe” 5/2012 przedstawiono prosty i tani sposób oceny stanu nawierzchni drogowej. Dodatkową zaletą przedstawionego systemu jest możliwość oszacowania przewidywanej trwałości drogi lub co obecnie wydaje się jest oczekiwane przez Zarządców dróg lokalnych oszacowania potrzebnego ograniczenia masy pojazdów dopuszczonych do ruchu po tej drodze.

Proszę o komentarze do przedstawionego tam systemu.

WYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ W NISKICH TEMPERATURACH

W Polsce po wystąpieniu intensywnych kolein na drogach wprowadzono betony asfaltowe o
zwiększonej odporności na deformacje trwałe. Betony asfaltowe o zwiększonej odporności na
deformacje trwałe zawierają twardszy asfalt, mniej asfaltu, mniej wypełniacza, więcej grysów
i grubsze kruszywo. Powoduje to ich większą sztywność. W celu określenia różnic pomiędzy
betonami asfaltowymi o zwiększonej odporności na deformacje trwałe oraz tradycyjnie
stosowanych betonów asfaltowych (projektowanych zgodnie z normą PN-74/S-96022) wykonano
badania pośredniego rozciągania oraz zginania próbek betonów asfaltowych w niskich
temperaturach. Wyniki badań wykazały, że betony asfaltowe o zwiększonej odporności na
deformacje trwałe są bardziej podatne na spękania w niskich temperaturach niż betony asfaltowe
według starej normy.