strzałka
O NAS
kreska

PRACOWNIA DROGOWA – WALDEMAR CYSKE
prowadzi działalność w zakresie:
  • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowej
  • Badania materiałów budowlanych
  • Badania nawierzchni drogowych
  • Badania geotechniczne
  • Projekty konstrukcji nawierzchni
  • Projekty wzmocnienia podłoża gruntowego
  • Projektowanie podtorza kolejowego
  • Badania podtorza kolejowego
  • Projekty technologiczne
  • Szkolenia techniczne
strzałka
O MNIE
kreska
WALDEMAR CYSKE od ponad 20 lat jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Politechniki Gdańskiej
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Budowa dróg
  • Projektowanie dróg
  • Projektowanie konstrukcji nawierzchni
  • Materiały drogowe
  • Utrzymanie dróg
  • Technologia robót drogowych
  • Inżynieria transportu lądowego

W ramach prac naukowych uczestniczył w takich programach badawczych jak:

  • Analiza możliwości zastosowania ubocznych produktów spalania w budownictwie drogowym.
  • Budowa odcinka doświadczalnego z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania w nasypie drogowym oraz w podbudowie
    (4 lata – praca zakończona doktoratem).
  • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Warszawa 1997.
  • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Autostrad.
  • Katalog Materiałów Alternatywnych. IBDiM. Warszawa 2004.
  • Wytrzymałość i sztywność w niskich temperaturach betonów asfaltowych typu WMS.
  • Analiza możliwości wykorzystanie materiałów lokalnych w mieszankach mineralno-asfaltowych.
  • Porównanie i ocena właściwości nowych spoiw drogowych.

W ramach prac naukowo-badawczych powstały artykuły publikowane w prasie technicznej zobacz – spis publikacji.

WALDEMAR CYSKE jest także recenzentem kwartalnika Drogi i Mosty.

Inna działalność:
  • Dyrektor CBB – Stworzenie i kierowanie Centrum Badawczym Budownictwa w firmie Skanska (2003-2005)
  • Zastępca Dyrektora Oddziału NCC – koordynowanie pracy wszystkich laboratoriów, stworzenie sytemu ZKP i Akredytacji Laboratorium (2006-2007)
  • Budowa nowego laboratorium firmy Wakoz – (2008-2009)
  • Szkolenia techniczne w ramach firmy IKKU (2006-2012)
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Materiałowego – Technologa na takich kontraktach jak: Modernizacja Drogi Krajowej nr 1, odcinek Subkowy – Gniew; Modernizacja Obwodnicy Trójmiasta; Modernizacja Drogi Krajowej nr 1, odcinek Pruszcz Gdański – Pszczółki; Budowa Południowej Obwodnicy Gdańska.