strzałka
O NAS
kreska

PRACOWNIA DROGOWA – WALDEMAR CYSKE
prowadzi działalność w zakresie:
 • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowej
 • Badania materiałów budowlanych
 • Badania nawierzchni drogowych
 • Badania geotechniczne
 • Projekty konstrukcji nawierzchni
 • Projekty wzmocnienia podłoża gruntowego
 • Projektowanie podtorza kolejowego
 • Badania podtorza kolejowego
 • Projekty technologiczne
 • Szkolenia techniczne
strzałka
O MNIE
kreska
WALDEMAR CYSKE od ponad 20 lat jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Politechniki Gdańskiej
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Budowa dróg
 • Projektowanie dróg
 • Projektowanie konstrukcji nawierzchni
 • Materiały drogowe
 • Utrzymanie dróg
 • Technologia robót drogowych
 • Inżynieria transportu lądowego

W ramach prac naukowych uczestniczył w takich programach badawczych jak:

 • Analiza możliwości zastosowania ubocznych produktów spalania w budownictwie drogowym.
 • Budowa odcinka doświadczalnego z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania w nasypie drogowym oraz w podbudowie
  (4 lata – praca zakończona doktoratem).
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Warszawa 1997.
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni do Katalogu Autostrad.
 • Katalog Materiałów Alternatywnych. IBDiM. Warszawa 2004.
 • Wytrzymałość i sztywność w niskich temperaturach betonów asfaltowych typu WMS.
 • Analiza możliwości wykorzystanie materiałów lokalnych w mieszankach mineralno-asfaltowych.
 • Porównanie i ocena właściwości nowych spoiw drogowych.

W ramach prac naukowo-badawczych powstały artykuły publikowane w prasie technicznej zobacz – spis publikacji.

WALDEMAR CYSKE jest także recenzentem kwartalnika Drogi i Mosty.

Inna działalność:
 • Dyrektor CBB – Stworzenie i kierowanie Centrum Badawczym Budownictwa w firmie Skanska (2003-2005)
 • Zastępca Dyrektora Oddziału NCC – koordynowanie pracy wszystkich laboratoriów, stworzenie sytemu ZKP i Akredytacji Laboratorium (2006-2007)
 • Budowa nowego laboratorium firmy Wakoz – (2008-2009)
 • Szkolenia techniczne w ramach firmy IKKU (2006-2012)
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Materiałowego – Technologa na takich kontraktach jak: Modernizacja Drogi Krajowej nr 1, odcinek Subkowy – Gniew; Modernizacja Obwodnicy Trójmiasta; Modernizacja Drogi Krajowej nr 1, odcinek Pruszcz Gdański – Pszczółki; Budowa Południowej Obwodnicy Gdańska.