WYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ W NISKICH TEMPERATURACH

W Polsce po wystąpieniu intensywnych kolein na drogach wprowadzono betony asfaltowe o
zwiększonej odporności na deformacje trwałe. Betony asfaltowe o zwiększonej odporności na
deformacje trwałe zawierają twardszy asfalt, mniej asfaltu, mniej wypełniacza, więcej grysów
i grubsze kruszywo. Powoduje to ich większą sztywność. W celu określenia różnic pomiędzy
betonami asfaltowymi o zwiększonej odporności na deformacje trwałe oraz tradycyjnie
stosowanych betonów asfaltowych (projektowanych zgodnie z normą PN-74/S-96022) wykonano
badania pośredniego rozciągania oraz zginania próbek betonów asfaltowych w niskich
temperaturach. Wyniki badań wykazały, że betony asfaltowe o zwiększonej odporności na
deformacje trwałe są bardziej podatne na spękania w niskich temperaturach niż betony asfaltowe
według starej normy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.