Diagnostyka dróg lokalnych

Na podstawowej sieci dróg krajowych od kilku już lat z powodzeniem funkcjonuje system SOSN. W artykułach opublikowanych w Autostradach 5/2012 T. Mechowski proponuje zastosowanie podobnego systemu na drogach lokalnych. Jednak jego zastosowanie wymaga zazwyczaj zaawansowanego i kosztownego sprzętu.

Z moich obserwacji wynika, że stan dróg lokalnych jest oceniany tylko wizualnie a i to prawdopodobnie ze zbyt małą częstotliwością.

W artykule opublikowanym w „Drogi gminne i powiatowe” 5/2012 przedstawiono prosty i tani sposób oceny stanu nawierzchni drogowej. Dodatkową zaletą przedstawionego systemu jest możliwość oszacowania przewidywanej trwałości drogi lub co obecnie wydaje się jest oczekiwane przez Zarządców dróg lokalnych oszacowania potrzebnego ograniczenia masy pojazdów dopuszczonych do ruchu po tej drodze.

Proszę o komentarze do przedstawionego tam systemu.